BÖLÜM -1- Video Kamera İzleme Politikası'nın Amacı Ve Kapsamı

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve işyeri ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

BÖLÜM -2- Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’nun Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla (Çağlayan Mahallesi Fener Cad. No:52 D:1-2 Muratpaşa/Antalya adresinde klinik kapısı, giriş, bekleme alanı, koridor alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak kliniğe gelen kişilerin erişimine sunulan www.seydabayraktaroglu.com adresinden ulaşılabilecek olan “Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Çalışan Aydınlatma Metni” ve muhtelif alanlara asılan afişler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir, hasta giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu tarafından güvenliğin sağlanması ve amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, yukarıda belirtilen bölgelerde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Hasta, potansiyel hasta ve ziyaretçi olarak kliniğe gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken misafirlerin erişimine sunulan www.seydabayraktaroglu.com adresinden ulaşılabilecek olan “Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Hasta ve Potansiyel Hasta Aydınlatma Metni” Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu Ziyaretçi Aydınlatma Metni” ve muhtelif alanlara asılan afişler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

BÖLÜM -3-Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı

Klinik tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla klinik kapısı, giriş, bekleme alanı, koridor alanında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

BÖLÜM -4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’nun erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri Yetkili kamu kurum ve kuruluşların yürüttüğü adli süreçler haricinde herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır.

BÖLÜM -5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu, elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;

 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır,
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır

BÖLÜM -6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Klinik tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 30 gün süreyle saklanmaktadır. 30 günün geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

BÖLÜM -7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

Uzm. Dr. Şeyda Bayraktaroğlu’nun video kameralar ile izleme faaliyeti, çalışanlara, çalışan adaylarına, tedarikçilere, potansiyel tedarikçilere, tedarikçi yetkilisi/çalışana, hastalara, potansiyel hastalara, hasta vasi veya velisi ile ziyaretçilere aydınlatma politikası çerçevesinde bildirilmektedir. Bunun yanı sıra klinikte video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yer almaktadır.